O společnosti

OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě k lídrům v oblasti elektromontáží pro výrobce a distributory elektrické energie. Společnost se specializuje především na opravy a výstavbu elektrického vedení všech napěťových hladin - nn, vn, vvn - a výstavbu, rekonstrukce a modernizace rozvoden a transformoven. Své dodávky pokrývá kompletně od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost, realizaci až po následný servis.

V rámci energetické distribuční i přenosové soustavy vykonává pohotovostní havarijní službu pro liniové stavby.

Stavebními kameny firemní politiky jsou kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí. V tomto duchu je také veden celý profesionální tým společnosti dosahující téměř čtyř set odborníků.

Hlavními zákazníky společnosti jsou ČEPS, a.s., skupina ČEZ, E.ON Česká republika, s. r. o., významné výrobní podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři, města, obce a další.

Společnost zahájila činnost v roce 1993, nyní má 11 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko.

V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom patřící do největšího stavebně koncesního holdingu světa – společnosti VINCI. Značka Omexom zahrnuje společnosti věnující se výrobě, distribuci a transformaci elektrické energie. Propojuje 250 obchodních jednotek ve 40 zemích světa.

 

Pobočky společnosti

 

Historie společnosti v datech

1993    Založení společnosti
1996   Kooperace se společností „Gesellschaft für Elektrische Anlagen Leitungsbau Süd GmbH“ (GA LBS).
1998   Kapitálový vstup koncernu GA do společnosti REKS Plzeň (smlouva se strategickým partnerem GA LBS)
2009   Změna názvu společnosti na GA Energo technik
2009   Založení 100% dceřiné společnosti GA Slovensko
2009   Fúze společností EMS ČL a GA Energo technik
2010   Zisk 100% dceřiné společnosti JM-montáže
2011   Fúze společností JM-montáže a GA Energo technik
2015  

Přistoupení ke světové značce Omexom, změna názvu společnosti na OMEXOM GA Energo s.r.o

 

Certifikáty a firemní dokumenty

Organizační schéma společnosti

ČSN EN ISO 3834-2:2006 - zabezpečování kvality při svařování

 

Dokumenty pro dodavatele

Přepravní podmínky

Obchodní podmínky pro smlouvy o dílo

Obchodní podmínky pro kupní smlouvy

Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP

 

 

KE STAŽENÍ

Profil společnosti 2016