Rozvodny, transformovny

Rozsah činností

  • výstavba, rekonstrukce, modernizace rozvoden a transformoven

    • kompletní pokrytí zakázek - projekčně i montážně

  • výměna elektroměrů

    • společnost je smluvním partnerem společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., pro které ve vybraných regionech zajišťuje výměnu elektroměrů

 

Specifické technologie

  • software PRIMTECH 3D 

    • program umožňuje projekci ve 3D

Uvedené činnosti zajišťují Divize Rozvodny Projekty a Divize Rozvodny Montáže.

Obě divize sídlí v Brně, Divize Rozvodny Projekty má navíc pobočku v Praze.

Činnost divizí je směřována na český trh i do zahraničí - především do Holandska, Belgie, Rakouska a Německa.

 

Reference

Modernizace TR Domoradice

DPS - TR Praha - Červený vrch