Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Smart řešení na klíč

Project Description

 

 

 

Smart City neboli Chytré město je takové město, kde se lidem žije lépe, město, které neplýtvá energetickými zdroji, které nezatěžuje životní prostředí, kde se cítíme bezpečně.

Systém Smart City zahrnuje veškerou městskou infrastrukturu. Je postaven na digitálních technologiích, díky nimž lze systém optimálně provozovat. Zpětná vazba, kterou tyto technologie poskytují, umožňuje jednotlivé součásti efektivně nastavit. Jedině tak lze dosáhnout kvalitního provozu celého systému při maximálních úsporách.

Přejít na stránky SMART City Polygon

Základní stavební prvky Smat city

  • Inteligentní škola
  • Doprava a parkování
  • Inteligentní osvětlení
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily
  • Inteligentní řízení veřejného prostoru a bezpečnost
  • Inteligentní ovládání budov
  • Datové centrum

Společnost OMEXOM GA Energo pokrývá svou dodávkou kompletní realizaci systému Smart City – od studie proveditelnosti, přes projektovou přípravu, instalaci, zaškolení až po následný servis a údržbu.

Každá dodávka je realizována individuálně podle specifických potřeb zákazníka. Vhodné technologie jsou voleny s ohledem na již instalované systémy, aby byla dosažena maximální kompatibilita.

Smart City Polygon

Společnost OMEXOM GA Energo se stala spoluautorem unikátního technologického projektu Smart City Polygon.

V areálu společnosti je simulován provoz veřejné infrastruktury, který je řízen technologiemi Smart City. Cílem projektu je propagace smart technologií a jejich aplikace na běžný chod měst a obcí. Polygon je přístupný veřejnosti formou komentovaných prohlídek.

Druhým autorem projektu je společnost E.ON Česká republika.

Podrobnosti o projektu a možnost rezervace prohlídky najdete na stránkách www.smartcitypolygon.cz.

Project Details