Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

O společnosti

A sample page description

O společnosti

OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě k lídrům v oblasti elektromontáží pro výrobce a distributory elektrické energie. Společnost se specializuje především na opravy a výstavbu elektrického vedení všech napěťových hladin – nn, vn, vvn – a výstavbu, rekonstrukce a modernizace rozvoden a transformoven. Své dodávky pokrývá kompletně od projektové přípravy, přes inženýrskou činnost, realizaci až po následný servis.

V rámci energetické distribuční i přenosové soustavy vykonává pohotovostní havarijní službu pro liniové stavby.

Stavebními kameny firemní politiky jsou kvalita, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí. V tomto duchu je také veden celý profesionální tým společnosti dosahující téměř čtyř set odborníků.

Hlavními zákazníky společnosti jsou ČEPS, a.s., skupina ČEZ, E.ON Česká republika, s.r.o., PREdistribuce, a.s., významné výrobní podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři, města, obce a další.

Společnost zahájila činnost v roce 1993, nyní má 16 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko.

V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom patřící do největšího stavebně koncesního holdingu světa – společnosti VINCI. Značka Omexom zahrnuje společnosti věnující se výrobě, distribuci a transformaci elektrické energie. Propojuje 425 obchodních jednotek ve 36 zemích světa.

Historie společnosti v datech

1993 Založení společnosti
1996 Kooperace se společností „Gesellschaft für Elektrische Anlagen Leitungsbau Süd GmbH“ (GA LBS)
1998 Kapitálový vstup koncernu GA do společnosti REKS Plzeň (smlouva se strategickým partnerem GA LBS)
2008 Založení 100% dceřiné společnosti GA Slovensko
2009 Změna názvu společnosti na GA Energo technik
2009 Fúze společností EMS ČL a GA Energo technik
2010 Akvizice společnosti JM-montáže
2011 Fúze společností JM-montáže a GA Energo technik
2012 Začlenění do celosvětového koncernu Vinci (společnost se stala součástí celosvětového koncernu Vinci)
2015 Přistoupení ke světové značce Omexom, změna názvu společnosti na OMEXOM GA Energo s.r.o
2015 Přistoupení ke světové značce Omexom, změna názvu společnosti na OMEXOM GA Energo s.r.o. a OMEXOM Slovensko s.r.o.