Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Projekty, geodézie, statika

Project Description

PROJEKTY, GEODÉZIE, STATIKA

Rozsah činnosti:

  • příprava projektových dokumentací pro výstavbu elektrického vedení všech napěťových úrovní (nn, vn, vvn a zvn)
  • příprava návrhů a statických posouzení podpěrných bodů liniových staveb
  • geodetická měření
  • zpracování studií proveditelnosti pro výstavbu či modernizaci vedení nebo jeho částí
  • zpracování studií zatížitelnosti vedení
  • příprava technických map
  • zpracování podélných profilů k elektrickým vedením

 

Vlastní vývoj

Společnost se věnuje vývoji vlastního programu pro mechanické chování vodičů a jeho propojení s programem pro výpočet statiky stožárů. Také od roku 2010 pravidelně spolupracuje na vytváření normy PNE33 3300 a nového národního normativního aspektu k normě ČSN EN 50 341.

 

Uvedené činnosti zajišťuje Divize Projekty sídlící v Plzni.

Project Details