Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Rozvodny, transformovny

Project Description

ROZVODNY A TRANSFORMOVNY

Rozsah činností:

  • výstavba, rekonstrukce, modernizace rozvoden a transformoven
    • kompletní pokrytí zakázek – projekčně i montážně
  • výměna elektroměrů
    • společnost je smluvním partnerem společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., pro které ve vybraných regionech zajišťuje výměnu elektroměrů

 

Specifické technologie:

  • software PRIMTECH 3D
    • program umožňuje projekci ve 3D

Uvedené činnosti zajišťují Divize Rozvodny Projekty a Divize Rozvodny Montáže.

Obě divize sídlí v Brně, Divize Rozvodny Projekty má navíc pobočku v Praze.

Činnost divizí je směřována na český trh i do zahraničí – především do Holandska, Belgie, Rakouska a Německa.

Project Details