Elektromontáže

Kompletní montáž venkovních a kabelových vedení všech napěťových úrovní.

Rozvodny a transformovny

Výstavba, rekonstrukce, modernizace rozvoden a transformoven a výměna elektroměrů.

Projekty

Projektová dokumentace a statické posudky pro výstavbu elektrického vedení.

SMART řešení

Kompletní realizace systému Smart City od projektu po montáž.

Inovace

Nové moderní postupy, inovativní technologie a podpora technologického vývoje.