Elektromontáže vvn

Zajišťujeme kompletní montáž venkovních a kabelových vedení velmi vysokého napětí (vvn) a pohotovostní havarijní službu pro vedení vvn.
Umíme pracovat za specifických podmínek, mezi které patří například práce v blízkosti napětí. Zajistíme bezpečné tažení vodičů přes silniční a železniční tratě bez nutnosti výluk a instalaci Náhradní přenosové trasy (NPT) – tzv. nouzových stožárů v případě poruch či oprav všech typů vedení.

Elektromontáže nn, vn

Zabezpečujeme kompletní montáž venkovních a kabelových vedení nízkého (nn) a vysokého napětí (vn), instalaci a údržbu veřejného, venkovního a dekorativního osvětlení, montáž veřejného rozhlasu a pohotovostní havarijní službu pro vedení nn, vn.
Pracujeme za specifických podmínek v blízkosti napětí a umíme zajistit bezpečné tažení vodičů přes silniční a železniční tratě bez nutnosti výluk.
Elektromontáže všech napěťových úrovní pokrýváme na českém trhu i v zahraničí.