Výroční zprávy o činnosti společnosti za předcházející roky na vyžádaní na media@gaenergo.cz.