Rozvodny a transformovny

Zajišťujeme výstavbu, rekonstrukce, modernizace rozvoden a transformoven, výměnu elektroměrů. Zakázky pokrýváme kompletně od projektu po montáž.
Jsme smluvním partnerem společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., pro které ve vybraných regionech zajišťujeme výměnu elektroměrů.
Používáme specifické technologie, jako je např. software PRIMTECH 3D (program umožňuje projekci ve 3D).
Činnost směřujeme na český trh i do zahraničí – především do Holandska, Belgie, Rakouska a Německa.

Opravy a recyklace transformátorů

Naše činnost zahrnuje:

 • generální revize distribučních transformátorů výkonové řady 50–1600 kVA a napětí 6–35 kV;
 • generální opravy distribučních transformátorů výkonové řady 50–1600 kVA a napětí 6–35 kV;
 • dílčí opravy samostatně opravitelných částí transformátoru (průchodky, ventil, olejoznak…);
 • zkoušky a výměna transformátorového oleje;
 • přezkoušení transformátoru a zjištění závad;
 • výměny transformátorů a údržba TS ve vypnutém stavu;
 • vzorkování transformátorového oleje na PCB a provedení evidence zařízení;
 • kontrola a údržba trafostanice při zapnutém/vypnutém stavu;
 • ekologická likvidace transformátorů;
 • výkup starších transformátorů schopných provozu, nefunkčních transformátorů, použitého transformátorového oleje;
 • prodej nového transformátorového oleje, sušeného filtrovaného transformátorového oleje;
 • repasovaných transformátorů vyrobených s orientovanými plechy, nových transformátorů v hermetickém provedení.Vlastníme osvědčení Asociace zkušeben vysokého napětí a také certifikát – Vzorkování pro účely evidence zařízení s obsahem PCB.