Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec

Podporujeme

OMEXOMÁCI DĚTEM letos věnují téměř 250 000 tisíc korun

Zaměstnanecká sbírka v rámci celosvětové akce Giving Tuesday vynesla letos 235 000 korun. Sbírka se stala již firemní tradicí, kdy se společnost OMEXOM GA Energo zapojila tím, že vybranou částku ztrojnásobila.

Teď bude následovat krátká lekce matematiky: Když číslo 58 750 vynásobíte třemi a obě částky sečtete, kolik bude výsledná suma? Kdo správně počítal, vyšlo mu 235 000 korun. Přesně tedy 3x 58 750, což dělá 176 250 – tolik věnovala na sbírku společnost OMEXOM GA Energo – a po sečtení darovaných peněz od společnosti a od zaměstnanců dojdeme k výsledným 235 tisícům korun.

Peníze pomůžou tam, kde je to nejvíc potřeba, v dětských centrech a domovech: DC Plzeň, DC Chovánek v Brně, DD Trnová a DD Česká Lípa. Zařízení pro děti dostanou hygienické potřeby a další drobné jednorázové pomůcky, které denně potřebují.

OMEXOMÁCI DĚTEM – zaměstnanecká sbírka pro děti v dětských domovech

Společnost OMEXOM GA Energo se do světového dne dárcovství zapojí spolu se svými zaměstnanci prostřednictvím sbírky s názvem OMEXOMÁCI DĚTEM. Ve dnech 8. 10. až 3. 12. 2019 se uskuteční zaměstnanecká sbírka pro děti ve třech dětských domovech: Dětský domov Trnová a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek v Trnové na Plzeňsku, Dětský domov Česká Lípa a Dětské centrum Chovánek v Brně. Do sbírky se zapojí nejen zaměstnanci na pobočkách v Plzni, České Lípě a Brně, kde bude možné přispět do kasičky, ale je zřízen také transparentní účet, kam mohou přispět všichni zaměstnanci.

Samotná společnost se ke sbírce připojí až na závěr sbírky, konečnou částku totiž svým finančním příspěvkem zdvojnásobí! Celková navýšená částka pak bude rozdělena na tři stejné díly a finance budou použity k renovaci hřiště a nákupu potřebného vybavení a pomůcek.

V období od 18. 11. do 3. 12. 2019 se v jednotlivých dětských domovech uskuteční také dobrovolnická odpoledne, kde se do programu zapojí nejen zaměstnanci, ale i vedení firmy.

Zaměstnanci pomohli dětskému centru v Brně

Výzva Giving Tuesday není jen o darování věcných nebo peněžitých dárků, ale také o darování času, který je leckdy vzácnější. Zaměstnanci společnosti OMEXOM GA Energo se na jeden den proto stali dobrovolníky a zúčastnili se dobrovolnického odpoledne v Dětském centru Chovánek v Brně.

Během dobrovolnického odpoledne bylo potřeba připravit zahradu centra na zimu a upravit její okolí. Do práce se zapojilo několik desítek zaměstnanců, kteří odpoledne strávili nejen prací, ale stihli si také opéct buřty s dětmi z centra.

„Děkuji našim brněnským kolegům za účast na dobrovolnickém odpoledni v dětském centru Chovánek v Brně. Jsem moc rád, že máme takové zaměstnance, kteří si v tak hektické době najdou čas pomoci druhým,“ uvedl generální ředitel společnosti Zdeněk Židek. Velké poděkování se dobrovolníkům dostalo také od zástupkyně ředitelky centra.

Pomohli jsme s úklidem v Dětském domově Trnová

Zaměstnanci naší plzeňské pobočky společně strávili odpoledne v Dětském domově v Trnové na Plzeňsku, kde v rámci dobrovolnického dne pomohli připravit zahradu na zimu.

„Máme radost, že nám s úklidem na zahradě pomohli zdatní dobrovolníci z OMEXOMu. Pustili se s nadšením do hrabání listí, zametání chodníčků a dokonce nám pomohli i s vánoční světelnou výzdobou na stromcích. Pro nás je to obrovská pomoc a doufám, že aspoň malou odměnou jim bylo sladké pohoštění v našem domově,“ říká Helena Tichá, ředitelka Dětského domova v Trnové. Po práci zbyl čas jak na pohoštění, tak na setkání s dětmi, které se svěřily, že se už moc těší na Vánoce.

Dobrovolnické odpoledne se uskutečnilo ve středu 27. listopadu a kromě našich personalistek zúčastnil i finanční ředitel Ing. Aleš Uldrych a jednatel společnosti Václav Hubač.

OMEXOMÁCI DĚTEM věnují víc než 100 tisíc korun

Zaměstnanecká sbírka ve společnosti OMEXOM GA Energo vynesla celkem 103 100 korun, které zlepší život dětem v dětských domovech. Mezi zaměstnanci se prostřednictvím sbírky a transparentního účtu vybralo 51 550  korun, firma OMEXOM GA Energo pak přihodila stejnou částku, aby tak všichni společně mohli dětem zpříjemnit vánoční svátky.

Společnost OMEXOM GA Energo se do světového dne dárcovství zapojila spolu se svými zaměstnanci prostřednictvím sbírky s názvem OMEXOMÁCI DĚTEM. „Naše společnost tradičně podporuje zařízení pro znevýhodněné děti, ale tentokrát měli zaměstnanci možnost přidat se a pomoci s námi. Udělalo mi radost, že lidé v naší firmě chtějí pomáhat, a to nejen finančně,“ říká generální ředitel společnosti Zdeněk Židek a dodává, že součásti akce byla i dobrovolnická odpoledne v jednotlivých domovech, do kterých se zapojily desítky lidí. Hrabalo se listí, uklízela zahrada a došlo třeba i na instalaci vánočních světýlek.

Finance vzešlé ze sbírky si rovným dílem rozdělí Dětský domov Trnová a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek v Trnové na Plzeňsku, Dětský domov Česká Lípa a Dětské centrum Chovánek v Brně.