Projekty, geodézie, statika

Připravujeme projektové dokumentace pro výstavbu elektrického vedení všech napěťových úrovní (nn, vn, vvn a zvn), návrhy a statická posouzení podpěrných bodů liniových staveb.
Zajišťujeme geodetická měření, zpracování studií proveditelnosti pro výstavbu či modernizaci vedení nebo jeho částí, zpracování studií zatížitelnosti vedení, přípravu technických map a zpracování podélných profilů k elektrickým vedením.
Věnujeme se vývoji vlastního programu pro mechanické chování vodičů a jeho propojení s programem pro výpočet statiky stožárů. Také od roku 2010 pravidelně spolupracujeme na vytváření normy PNE33 3300 a nového národního normativního aspektu k normě ČSN EN 50 341.