Společnost Omexom GA Energo získala zakázku na instalaci napájecích stanic pro rotterdamské metro. Jedná se o montáž technologie do deseti prefabrikovaných kontejnerových trafostanic, které budou napájet linku metra, včetně instalace stanic přímo na konečné pozice.

Každý kontejner se skládá z části řízení, DC (750 V) rozváděče, AC (10,5 kV) rozváděče a transformátoru. Všechny kontejnery se připravují v průmyslové zóně Vlardingen poblíž města Rotterdam.

Naši montéři realizují konkrétně vnitřní osvětlení, požární systém, pokládku a zapojení kabeláže nn a vn, kompletní uzemnění trafostanice, kabelové lávky a pomocné ocelovékonstrukce, testování izolačního stavu a kontrolu spojitosti kabelů.

Dokončení prací je naplánováno na duben letošního roku.