Transformovna Pražačka (110/22 kV) je důležitou součástí napájení hlavního města Prahy elektrickou energií. Byla postavena v 80. letech, nyní je však zařízení zastaralé. Provozovatel – společnost PRE – proto přistoupil k její celkové rekonstrukci. Společnost OMEXOM GA Energo tuto rekonstrukci kompletně zajišťuje – tedy realizaci včetně studie proveditelnosti a projektové dokumentace.

V rámci rekonstrukce dojde k postupné výměně obou stávajících rozvoden. V případě 22kV části se bude jednat o výměnu za nový, plynem izolovaný rozvaděč v rozsahu 3 sekcí, každá o cca 20 polích. Rozvodna 110 kV bude nahrazena zapouzdřenou rozvodnou v rozsahu 7 polí.

Rovněž bude nově řešena vlastní spotřeba, výměna elektroinstalace v celém objektu, ochrany, řídicí systém a měření. Součástí zakázky jsou rovněž potřebné stavební úpravy včetně nového sociálního zázemí a vybudování nových místností pro ochrany a řídicí systém.

Podmínkou investora bylo, aby po dobu rekonstrukce zůstala transformovna v provozu, tomu odpovídá i rozplánování prací do jednotlivých úseků.

Projekční práce na zakázce začaly v roce 2013, nyní začíná samotná realizace. Předpokládaný termín dokončení je v únoru 2021.

Zpracování pro společnost OMEXOM GA Energo