Plzeňský Mobilní hospic Domov rozšířil svůj vozový park o druhý služební vůz. Díky němu bude pro klienty poskytovaná péče dostupnější. Vůz stejně jako poprvé poskytla společnost OMEXOM GA Energo.

Plzeňská hospicová péče Domov zajišťuje odbornou zdravotnickou a sociální péči nemocným, nacházejícím se v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění. Péče je zaměřena především na léčbu bolesti a na zmírnění ostatních projevů onemocnění. Zahrnuje podporu rodinám, které celodenně pečují o svého blízkého. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.

„Do péče mohou být přijati terminálně nemocní, u nichž byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, jejichž bydliště se nachází ve vzdálenosti do 25 – 30 km od kontaktního místa hospice v Plzni a celodenní péči o ně převzal alespoň jeden člen rodiny nebo osoba blízká,“ upřesňuje ředitelka Jana Červánková a dodává, domácí hospicová péče není plošně hrazena ze zdravotního pojištění, a proto je veškerý provoz hospice hrazen z příspěvků nadací, z darů jednotlivců a firem, ze státní správy.

Společnost OMEXOM GA Energo řadu let podporuje činnosti a zařízení také v sociální oblasti. „Jsem rád, že v Plzni funguje taková služba. A vzhledem k zájmu, jaký o ni je, tu dlouhodobě chyběla. Proto jsem rád, že ji mohu touto cestou podpořit,“ doplňuje Zdeněk Židek, ředitel společnosti OMEXOM GA Energho, která první automobil poskytla už v loňském roce.