Společnost OMEXOM GA Energo dokončila instalaci zemního kabelového vedení 110 kV na Ostravsku. Vzhledem k napěťové hladině vedení se jedná o neobvyklou realizaci, kterou je v českých podmínkách schopno provést jen několik dodavatelů.

Realizace tohoto zemního vedení je součástí výstavby připojení nové rozvodny Fifejdy 110 kV do přenosové soustavy. Rozvodna je umístěna v husté průmyslové zástavbě na okraji Ostravy. V lokalitě, kterou připojovací vedení prochází, je také rozsáhlá síť podzemní infrastruktury.

S touto neobvyklou realizací byla spojena řada složitostí. „Jednou z podmínek investora bylo, aby celý 700m úsek byl proveden bez přerušení, tedy bez spojek. Koridor pro vedení navíc musel často měnit směr a procházel výrazným převýšením. Na mnoha místech jsme museli ve velkých hloubkách použít protlaky pod povrchovými objekty,“ popisuje okolnosti stavby Zdeněk Židek, generální ředitel dodavatelské společnosti

Omexom GA Energo zajišťoval také výstavbu druhé části připojovacího vedení rozvodny Fifejdy, která už byla realizována jako klasické vrchní vedení. „Ani provedení tohoto úseku však nebylo jednoduché. Pro větší stabilitu nových stožárů jsme budovali pilotové základy až do hloubky 25 m, což je třikrát až čtyřikrát hlouběji než u běžných základů,“ upřesňuje Židek.

Zajímavostí zakázky je také požití tzv. náhradní přenosové trasy. Jedná se o systém stavebnicově složených stožárů, kotvených lanovými kotvami a tedy bez nutnosti budování pevných základů.

„V místě, kde dochází k napojení přípojky rozvodny Fifejdy na vedení V5642, muselo dojít k výměně původního stožáru. Investor ale trval na zachování provozu vedení V5642 po dobu prací. Proto jsme použili náhradní trasu, a to v délce téměř 600 m tvořenou šesti provizorními stožáry,“ doplňuje Židek.

Práce v této lokalitě začaly v závěru loňského roku. Po zimní přestávce pokračovaly letos na jaře.

Investorem stavby byla společnost ČEZ Distribuce.