Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni otevřela ve středu 29. ledna dveře budoucím studentům a zájemcům o studium. Nechyběli jsme ani my, abychom ukázali, jak může vypadat práce v rozvodně, jak probíhá školení bezpečnosti práce, anebo taková jízda vozítkem v několika metrech výšky. To všechno bylo možné zažít na vlastní kůži díky virtuální realitě.
„Zájem studentů byl větší než v loňském roce, což nás velmi těší. Díky virtuální realitě, kterou studenti našli na našem stánku si mohli opravdu reálně vyzkoušet, co všechno obnáší práce v rozvodně vysokého napětí od ochranných pomůcek přes školení až po výměnu izolátorů,“ vysvětluje Pavel Němeček, vedoucí projektu Smart City Polygon společnosti OMEXOM GA Energo.
Den otevřených dveří je určen pro studenty čtvrtých ročníků středních škol, kteří vybírají studijní obor na vysoké škole. „Myslím, že je důležité, aby studenti měli představu, jak je studium provázané s praxí, proto jsem rád, že se jako firma můžeme dne otevřených dveří účastnit a studentům tak přiblížit uplatnění po studiu,“ uzavírá Pavel Němeček.