Bezpečnost zaměstnanců je pro nás nevyšší prioritou, chceme proto na Světový den bezpečnosti (28. dubna) všem připomenout, že dodržováním bezpečnosti práce chrání zaměstnanci nejen sebe, ale také  svoji rodinu a hlavně děti.

Naším cílem je neustále rozvíjet a zlepšovat politiku BOZP. Chceme dosáhnout a udržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci takovou úroveň, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší činnosti na otázky bezpečnosti, ochrany zdraví, a projeví se kladně v kvalitě produkce, v úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.