Zaměstnanecká sbírka v rámci celosvětové akce Giving Tuesday vynesla letos 235 000 korun. Sbírka se stala již firemní tradicí, kdy se společnost OMEXOM GA Energo zapojila tím, že vybranou částku ztrojnásobila.

Teď bude následovat krátká lekce matematiky: Když číslo 58 750 vynásobíte třemi a obě částky sečtete, kolik bude výsledná suma? Kdo správně počítal, vyšlo mu 235 000 korun. Přesně tedy 3x 58 750, což dělá 176 250 – tolik věnovala na sbírku společnost OMEXOM GA Energo – a po sečtení darovaných peněz od společnosti a od zaměstnanců dojdeme k výsledným 235 tisícům korun.

Peníze pomůžou tam, kde je to nejvíc potřeba, v dětských centrech a domovech: DC Plzeň, DC Chovánek v Brně, DD Trnová a DD Česká Lípa. Zařízení pro děti dostanou hygienické potřeby a další drobné jednorázové pomůcky, které denně potřebují.