Společnost OMEXOM GA Energo dokončila výstavbu nové transformovny Tábor-Náchod pro společnost EG.D. Nová rozvodna rozšíří distribuční síť na Táborsku.

Táborská transformovna má za úkol zkvalitnit a zabezpečit dodávky elektrické energie na Táborsku, kde je vedle domácností i řada velkých výrobních podniků. Ti všichni teď budou mít ještě kvalitnější a bezpečnější dodávky elektrické energie při běžném provozu i kalamitních stavech.  „Stávající rozvodna v Táboře byla hlavně v zimních měsících velice zatížená a při nejčernějších scénářích a dalším zatížení, které s sebou dnešní doba přináší, by mohly hrozit výpadky dodávek energií. Tomu jsme už dopředu zamezili stavbou rozvodny nové. Rozvodna v Táboře-Náchod tak ulevila a rozložila zatížení na stávající transformovnu v Táboře. Funguje také jako záloha při výpadku jednoho z transformátorů a přispěla ke snížení kapacitního proudu ve vedeních 22kV,“ vysvětluje Tomáš Žáček, vedoucí výstavby vedení vysokého napětí společnosti EG.D.

„Jedná se o transformační stanici 110/22kV klasického venkovního provedení, která je vybavená dvěma transformátory 110/22kV o výkonu 25 MVA. Součástí zakázky byla také výstavba nového přívodního vedení 110 kV o celkové délce 2,4 km propojující rozvodnu Tábor s rozvodnou Chotoviny,“ dodává Zdeněk Židek, generální ředitel společnosti OMEXOM GA Energo. 

Stavba Rozvodny se připravovala od roku 2014 a její realizace a zprovoznění trvalo od konce roku 2019 do jara 2021. Celkem vyšla na více než 140 milionů korun. Z toho stála přibližně 100 milionů korun samotná stavba rozvodny, dalších 33 milionů realizace přívodního 2,5kilometrového vedení 110kV a přibližně dalších 7 milionů úpravy vedení 22kV a jeho samotné zaústění do nové rozvodny.