Náhradní přenosovou trasu v délce 3 150 metrů vyprojektovali a postavili během 28 dnů zaměstnanci společnosti OMEXOM GA Energo. Jedná se o náhradu poškozeného vedení V497, které poškodilo červnové tornádo.

Trasa poškozeného vedení V497 vede přes dálnici D2, proto práce na stavbě náhradní přenosové trasy probíhaly za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek. Během 21 dnů se tak podařilo vybudovat náhradní vedení v celkové délce přes tři kilometry, což je nejdelší náhradní přenosová trasa tažená v České republice.

Vedení V497 bylo v oblasti Břeclavi poškozeno tornádem, které se koncem června prohnalo oblastí jižní Moravy. Poté, co byla z dálnice odklizena spadlá lana vedení, začaly okamžitě práce na stavbě náhradní trasy, aby byly co nejdříve obnoveny dodávky elektrické energie.