Praha, 10. 3. 2022

Za provozu a bez výraznějšího omezení probíhala od ledna 2017 rekonstrukce transformovny Pražačka v Praze Vysočanech. Projekt a rekonstrukci zajišťovala společnost OMEXOM GA Energo pro investora PREdistribuce, a.s. 

Slavnostní otevření zrekonstruované transformovny se uskutečnilo 8. března 2022 za přítomnosti generálního ředitele společnosti PRE Pavla Elise, předsedy představenstva investorské společnosti PREdistribuce Milana Hampla, vedoucího sekce Příprava staveb Milana Válka, generálního ředitele OMEXOM GA Energo Zdeňka Židka a dalších hostů. 

„Jsem rád, že rekonstrukce transformovny Pražačka je již dokončena a může nyní fungovat v plném rozsahu. Práce na rekonstrukci totiž probíhaly za provozu, nicméně se snahou o minimální omezení dodávek elektrické energie, protože rozvodna je důležitou součástí napájení Prahy,“ uvedl generální ředitel OMEXOM GA Energo Zdeněk Židek. 

Rekonstrukce stávající transformovny 110/22kV Praha – PRAŽAČKA zahrnovala postupnou výměnu stávajících rozvoden 110 a 22kV. „V případě rozvoden 22 kV se jednalo o výměnu stávajícího rozvaděče za nový, plynem izolovaný rozvaděč v rozsahu 3 sekcí o celkovém počtu 60 polí. Stávající zapouzdřená rozvodna 110 kV v jednofázovém provedení byla nahrazena novou třífázově zapouzdřenou rozvodnou v rozsahu 7 polí,“ vysvětlil Jiří Buriánek, ředitel divize Rozvodny Montáže společnosti OMEXOM GA Energo. Součástí akce byla také kompletní rekonstrukce řídícího systému a ochran a také stavební úpravy na opláštění budovy včetně nového sociálního zázemí a vybudování nových místností pro ochrany a řídicí systém.

Společnost OMEXOM GA Energo zpracovávala jak projekt pro stavební povolení, tak následně i dokumentaci pro provedení stavby.