Útok sabotážní skupiny na rozvodnu a další místa kritické infrastruktury, to byl námět praktického cvičení ve Smart City Polygonu, který je umístěn na okraji Plzně v areálu společnosti OMEXOM GA Energo. Cílem cvičení, které se uskutečnilo 23. června 2022, bylo ukázat možnosti chytrých technologií, jak před podobnými útoky lze kritickou infrastrukturu ochránit.

„Jednalo se o společný projekt společnosti Axis Communications ve spolupráci s Asociací kritické infrastruktury ČR a technologickými partnery SECURITAS ČR, ZLD a Jalud Embedded.  Akce se uskutečnila v testovacím prostoru plzeňského Smart City Polygonu a ukázala jak typickou situaci, kdy perimetr objektu naruší vandal či zloděj, tak dosud hypotetickou možnost ozbrojeného útoku sabotážní skupiny,“ vysvětluje Marek Pavlica, Regional Communications Specialist společnosti Axis Communications. 

Simulace zásahu ve Smart City Polygonu ukázala funkce komplexního zabezpečovacího systému, který hlídá perimetr objektu kritické infrastruktury a skládá ze senzorů, softwarových prvků i služeb ostrahy. Uskutečnily se demonstrace dvou modelových situací: 1. narušení perimetru vandalem či zlodějem s různými scénáři, 2. útok ozbrojené sabotážní skupiny. 

Do ochrany proti útoku byly zapojeny kromě jiných také technologie, kterými disponuje Smart City Polygon:

  • plot s detekčním systémem na ochranu perimetru PrimSec, který lokalizuje přelézající osobu a odliší ji například od zvířete,
  • fixní, otočné a termální kamery Axis jako základní obrazové senzory, které umožňují videoanalytické funkce i při nulové viditelnosti (AXIS P1455-LE AXIS Q6100-E, Q6125-LE a AXIS M2035-LE, síťová termální kamera AXIS Q1952-E),
  • síťový radar AXIS D2050-VE sledující pohyb osob za každých podmínek,síťový reproduktor AXIS C1310-E sloužící k odrazení vstupu neautorizovaných osob,
  • softwarové aplikace instalované přímo v kamerách, které provádějí různé typy perimetrové a objektové videoanalýzy (AXIS Perimeter Defender, AXIS Object Analytics, AXIS Motion Detection),
  • pokročilý videoanalytický modul využívající umělou inteligenci k detekci zbraní,
  • zastřešující softwarová platforma iVISEC, která integruje všechny technologie a poskytuje operátorům sdílené situační povědomí prostřednictvím grafického rozhraní,
  • službu Remote Video Solutions (RVS) od SECURITAS ČR, které spojuje inteligentní kamerový systém s dohledem vzdáleného operátora, možností přímé hlasové intervence s pomocí reproduktoru a včasného dojezdu zásahové jednotky.

„Všechny uvedené technologie jsou součástí Smart City Polygonu a umíme je vyprojektovat, instalovat a starat se o jejich následný provoz a servis v podstatě pro jakoukoliv firmu, město či obec. Praktické cvičení ukázalo, že technologie v praxi mohou v mnoha ohledech vynahradit dohled fyzické osoby a spolehlivě tak ohlásit potenciální hrozbu,“ říká říká Pavel Němeček, projektový manažer Smart City Polygonu.

Kritickou infrastrukturou se podle tzv. krizového zákona České republiky rozumí prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. V praxi se může jednat například o elektrárny, vodárny, velké nemocnice, ale i datová centra nebo dopravní terminály.