Začátkem srpna 2023 se společnost OMEXOM GA Energo stala jedinou firmou v ČR, která je držitelem certifikace SCL – Safety Culture Ladder – Light. Certifikace se týká kultury bezpečnosti ve společnosti, povědomí a vnímání zaměstnanců problematiky bezpečnosti. 

„Příprava na certifikaci trvala několik měsíců a byli do ní aktivně zapojeni zaměstnanci naší společnosti prostřednictvím dotazníků a využita byla také aplikace JOBKa. Všem, kteří se na přípravách podíleli patří moje velké poděkování,“ říká generální ředitel společnosti Zdeněk Židek. 

Certifikace Safety Culture Ladder (SCL) je metoda hodnocení pro měření povědomí o bezpečnosti a vědomého bezpečného a zdravého jednání (kultura a chování) ve společnostech. Důraz je kladen na kulturu bezpečnosti. SCL je zamýšleno jako opatření k povzbuzení společností a jejich dodavatelů, aby vědomě pracovali bezpečně a zdravěji. Čím vyšší je povědomí o bezpečnosti v organizaci, tím vyšší je přiřazený žebříkový stupeň. SCL je základem certifikačního systému pro různá odvětví, kde fyzická bezpečnost a zdraví představují větší riziko, např. stavebnictví, energetika a chemický průmysl.

Tento systém certifikace již funguje v Holandsku, Belgii nebo Německu. Důvodem, proč se zapojila společnost OMEXOM GA Energo, bylo splnění požadavku zákazníka – společnost TenneT. Druhým neméně významným důvodem je snaha společnosti o neustálé zlepšování bezpečnosti a povědomí lidí o bezpečnosti a nutnosti dodržování pravidel, proto aby se zaměstnanci vždy vrátili v pořádku domů ke svým rodinám.