„Program byl obecně velmi pestrý a vyvážený. Nejlepší mi přišel hands-on přístup, kde jsme měli možnost vidět věci v terénu a jejich konkrétní použití a metody, které se pro stavbu a návrhy vedení používají. Přínosná byla i účast lidí z firmy na našich aktivitách. Přineslo to možnost bavit se s lidmi i neformálně a dozvědět se zajímavé tipy a postřehy.“

„Díky večerním akcím jsme se jako skupina velmi rychle stmelili a urychlilo mi to poznávání ostatních.“

JonášČVUT Praha

„Letní škola Omexom pro mě byla velice přínosná. Měl jsem možnost převést své teoretické znalosti do reálného prostředí, ať už se jednalo o tahání lan po stožárech nebo nahlédnutí do rozvodny.“ 

„Navíc nás doprovázela úžasná parta z Omexomu, díky které jsme si užili hromadu zábavy i ve svém volném čase.“

JosefVUT Brno

„Mně harmonogram velice sedl, jelikož přednášky i praktické ukázky seděli k mému oboru a díky tomu jsem vždy věděl o co se jedná. Dále velice oceňuji i doplňující program: motokáry, prohlídka prazdroje, aj. Bylo vidět, že jste mysleli úplně na vše.“ 

Absolvoval jsem už i jiné letní školy a určitě patříte mezi top.“

JevhenVUT Brno

„Letní škola Omexom byla skvělá v tom, že byla hodně prakticky založena v podobě exkurzí například do jejich skladu, na stavbu přenosového vedení a výcvikového centra v Německu. Přednášky byly také spíše prakticky založeny a některé byly dokonce od jejich zahraničních kolegů. V neformálních aktivitách jsme potom navštívili plzeňský pivovar a motokáry.“

TomášVUT Brno