Co je Etická linka?

Etická linka je součástí Protikorupčního programu společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o.

Byla zřízena jako jeden z nástrojů (komunikačních kanálů), který umožní oznámit zjištěné neetické, nekorektní, protiprávní či jiné jednání, které je v rozporu s etickým kodexem a dalšími dokumenty Protikorupčního programu společnosti. Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní.

Účelem Etické linky je zajistit ochranu jednotlivých práv zaměstnanců, ale také ochránit společnost před nezákonnou nebo nelegitimní činností nejen soukromých, ale i veřejně činných osob.

Jak jsou oznámení zpracována?

Vzhledem k tomu, že Etická linka je určena primárně pro podání informací, které nemohou být z různých důvodů sděleny veřejně nebo přímo, je její užití zcela diskrétní a dobrovolné. Přijatá oznámení jsou přijímána a vyhodnocována Compliance manažerem v souladu s protikorupčním programem společnosti.

Jak je zajištěna diskrétnost podaného oznámení?

Aplikace Etická linka umožňuje podat podnět zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů.

Jak lze zjistit výsledek podaného oznámení?

Pokud na sebe zanecháte kontakt, budete o výsledku šetření informování Compliance manažerem.

ETICKÁ LINKA (Whistleblowing hotline)