My, společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., jsme přijali Protikorupční program, jehož součástí je deklarace potírat jakékoliv korupční jednání a připojit se k boji proti korupci. Zavazujeme se tímto dodržovat náš Protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání v naší organizaci. Jsme organizací podléhající jak místní, tak zahraniční legislativě, kterou protikorupčním programem naplňujeme a aplikujeme v našem každodenním fungování. Klíčovými normami pro náš Protikorupční program jsou zejména francouzský zákon SAPIN II a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, oba ve znění pozdějších předpisů. Za účelem dosažení priorit a cílů Protikorupčního programu jsme vytvořili systém vnitřních kontrol, mechanismů a procesů představující efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanců, tak třetích osob.