„Letní škola Omexom byla skvělá v tom, že byla hodně prakticky založena v podobě exkurzí například do jejich skladu, na stavbu přenosového vedení a výcvikového centra v Německu. Přednášky byly také spíše prakticky založeny a některé byly dokonce od jejich zahraničních kolegů. V neformálních aktivitách jsme potom navštívili plzeňský pivovar a motokáry.“