Napájecí stanice pro metro Rotterdam

Společnost Omexom GA Energo získala zakázku na instalaci napájecích stanic pro rotterdamské metro. Jedná se o montáž technologie do deseti prefabrikovaných kontejnerových trafostanic, které budou napájet linku metra, včetně instalace stanic přímo na konečné pozice. Každý kontejner se skládá z části řízení, DC (750 V) rozváděče, AC (10,5 kV) rozváděče a transformátoru. Všechny kontejnery se…